آموزگار بزرگ، پژوهشگر، فیلسوف، مورخ اسلام شناس، فهرست نگار کم نظیر معاصر
دکتر علینقی منزوی


پس از سالیان دراز تلاش و کوشش در راه زنده کردن میراث نوشتاری تمدن و فرهنگ ایران زمین به آرامش رسید.

یادش را گرامی می داریم:

 
درروز یکشنبه 28 نوامبر  2010 از ساعت 16:00  درسالن شماره سیزده ساختمان مرکزی دانشگاه کلن گرد هم می آئیم.

حضور پرشمار دوستان و علاقمندان مایه کمال تشکرو سرافرازی ماست.


Einladung zu
Gedenkstunde für Dr. Ali Naghi Monzavi, Philosoph, Islamforscher, Historiker
Am So. 28.11.2010 um 16 Uhr im
Universität zu Köln
Hauptgebäude, Hörsaal XIII
Albertus-Magnus-Platz (Universitätstrasse)
50923 Köln


خانواده های منزوی، بهشتی پور، شریف عسگری، ذاکر، مدرسی، جاویدی، سدهی، نصیری، واحدی پور، یزدانی، رحمانی و خانواده های وابسته
--