جشن نوروزی کوچ: دی جی انوش

حاجی فیروز ــ همراه با هنرنمائی مهرداد هدایتی

 

 

 

 

جشن نوروزی در محیطی خانوادگی و سالن زیبای کناررود راین درمـرکز شهر بُــن

شنبه اول فروردین ماه 1388وبیست ویکم ماه مارس 2009

برای تهیۀ بلیط با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید

0177-8228818 0157-74227230

 

ورود به سالن: 18:30 شروع برنامه: 19:30

 

قیمت بلیط: 12 . کودکان از 6 تا 12 سال 8

 

ADRESS: Gemeindeverband der Evangelischen Kirchengemeinden

in Bonn, Adenauerallee 37, 53113 Bonn