جمعیت ایرانیان بن ( کوچ ) برگزار می کند

 

عـصیانِ عـــارف

 

نگاهـی به زندگی، شعر و تـرانـه های عـارف قزوینی

 

سخنران: دکـتر خوشــنام

 

 

زمان:  شنبــه  09.05.2009   ساعت 19.00 )  ورود به سـالن :  (18:00

 

مکان:  Haus Mondial, Fritz Tillmannstr. 9, 53111 Bonn

 

ورودیه 4 ایرو (اعضا مجانی)

 

 

از حضور شما در این گردهمآئی فرهنگی خرسند خواهیم شد.

 

جمعیت ایرانیان بن ( کوچ )

 

www.kutschbonn.de