جمعیت ایرانیان بن )کوچ( برگزار می کند

 

بهار عربی!!، خزان عربی!!

 

سخنران: آقای حبیب حسینی فرد ژورنالیست و پژوهشگردر امور خاورمیانه

 

kairo354~_v-grossgalerie16x9.jpg

120228_xxl_syrienkrise.jpg

 

 

زمان:  شنبــه 26.02.2013  ساعت 19:00 )  ورود به سـالن :  (18:30

مکان:  Haus Mondial, Fritz Tillmannstr. 9, 53111 Bonn